Zarząd KIPH we Włocławku

Prezydent - Maria Palińska   |   Wiceprezydent - Czesław Piątek   |   Sekretarz - Arnold Szczerbiak   |   Skarbnik - Katarzyna Popławska

Rada Główna

Przewodniczący - Krzysztof Mizgajski

Sąd Koleżeński

Przewodniczący - Janusz Ozdoba

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Arkadiusz Czubakowski