Zarząd KIPH we Włocławku

Prezydent KIPH - Lech Łozowski   |   Wiceprezydent - Czesław Piątek   |   Wiceprezydent - Maria Palińska   |   Sekretarz - Arnold Szczerbiak

Rada Główna

Przewodniczący - Krzysztof Mizgajski

Sąd Koleżeński

Przewodniczący - Janusz Ozdoba

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Martyna Piątek

Dyrektor Biura

Iwona Meissner Ronkowska