Klucz do sukcesu, to nie informacje. To inni ludzie - Lee Iacocca

Witamy na stronach Kujawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Włocławku, która istnieje od 1991 r., ma charakter regionalny, realizuje swe zadania w oparciu o zapisy Ustawy (Dz. U. NR 35 poz. 195 z dnia 1989 r) oraz Statut Izby. Zrzesza przedsiębiorców z Włocławka oraz byłego województwa włocławskiego.

Izba świadczy usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe, podatkowe, prawne i inne. Współpracuje z regionalnymi towarzystwami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi oraz organizacjami ogólnonarodowymi i międzynarodowymi.

Pozyskuje partnerów zagranicznych do kooperacji produkcyjnej, technologicznej i finansowej oraz znajduje rynki zagraniczne dla eksportu wyrobów i usług oferowanych przez regionalne podmioty gospodarcze. Świadczy usługi promocyjne dla przedsiębiorstw wykorzystując fakt posiadania strony internetowej www.kiph.org.pl

Misją izby jest, zgodnie ze statutem, propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości obywateli i firm oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych.

Celem Izby jest reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych firm oraz prezentowanie potrzeb samorządowych władzom lokalnym.

Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym od 18 marca 1991 r. pod numerem 0000165150.