Deklaracja członkowska

Aby przystąpić do Kujawskiej Izby Przemysłowo Handlowej należy pobrać, wypełnić i dostarczyć poniższe dokumenty.